Ett grönare lund

Växa & gro

Växa & gro – stadsodling som demokrativerkstad är en metodbok som lyfter fram stadsodlingens potential för hållbar utveckling, med handfasta odlingstips och praktisk vägledning av gemensam stadsodling. Boken är skriven av Julia Linder och Sara Nelson på
Ett grönare Lund som under flera år har drivit ekologisk stadsodling som ett miljö-, demokrati-, och integrationsprojekt i Lund. Vi är stolta över förtroendet att formge och illustrera boken! Läs mer om boken på vaxaochgro.se.
0_EGL3_EGL4_EGL5_EGL7_EGL8_EGL