Gina Tricot

Hållbarhetsredovisning 2014

Tillsammans med TomorrowToday, Anna Bruun Månsson, och skribenten Anna Haraldson Jensen, har vi tagit fram årets hållbarhetsredovisning för Gina Tricot. Fokus ligger på företagets ambitiösa hållbarhetsmål och hur det ska uppnås i hela värdekejdan, från design, materialval och produktion till butik, konsument och återanvändning. Läs hållbarhetsredovisningen här.

Gina_allabilder_150624