Malmö Stad

Utställning om social hållbarhet

Vi fick i uppdrag att ta fram en utställning som lyfte fram slutsatserna i rapporten från ”Kommission för ett socialt hållbart Malmö” på Kommek-mässan i augusti 2014. Resultatet blev ett ramverk av armeringsjärn, som för tankarna till en urban men

lekfull miljö och lyfter fram de viktiga fråge-
ställningarna som handlar om barnens vardag och framtid. I början av 2015 visades utställningen också i foajén till Malmö stadshus.

MalmöStad_Kommek_2MalmöStad_Kommek_4MalmöStad_Kommek_7MalmöStad_Kommek_13MalmöStad_Kommek_8MalmöStad_Kommek_10MalmöStad_Kommek_14