Malmö stad

Utställning Case Lindängen

Vi fick i uppdrag av Malmö stad att ta fram koncept och producera deras monter på KOMMEK, som är landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner.

I montern berättar Malmö stad hur de arbetar med sociala investeringar och kunskapsallianser för hållbar stadsutveckling och framförallt om deras pilotprogram ”Case Lindängen”. Vi skapade en innergård med plats för diskussion och inspiration som visualiserar livet i bostadsområdet. Välkommen in på gården!

1_MalmöStad_kommek_2016_dubbel_12_MalmöStad_kommek_2016_33_MalmöStad_kommek_2016_44_MalmöStad_kommek_2016_dubbel_25_MalmöStad_kommek_2016_6