Sveriges Kommuner
och Landsting

Utställning Hållbar Jämställdhet

Nordiskt Forum 2014 arrangerades av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den 12–15 juni samlades tusentals personer i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. På plats fanns också SKL – Sveriges kommuner och landsting med en 100m2 stor monter om hållbar jämställdhet. Sustainable Studio stod för konceptutveckling, design och produktion.

Utställningen blev så uppskattad att vi fick uppdraget att bygga om den till vandringsutställning och nu turnerar den land och rike runt. Katrineholm, Linköping, Kalix…

Här kan kan du se en intervju med Birgitta Andersson, projektledare för Sveriges Kommuner och Landstings satsning på Nordiskt Forum, där hon berättar om utställningen med siffror, prylar och bilder som gestaltar hur barn görs till flickor och pojkar som görs till kvinnor och män.

1.SKL_ålderstrappa_72.SKL_dubbel3.SKL_ålderstrappa_9 6.SKL_vikvaggar_14.SKL_ålderstrappa_105.SKL_tredjekonet_2 7.SKL_vikvaggar_28.SKL_illu_28.SKL_vikvaggar_58.SKL_illu_39. SKL_mobler_3